ארסמוס פלוס - ניידות סטודנטים וסגל (Staff & Students Mobility)

 

המכללה והמוסד האירופאי חותמים על הסכם בין-מוסדי לשיתוף פעולה. במסגרת הסכם זה ניתן לקיים פעילויות מגוונות.

בשנת תשע"ו המכללה התמקדה בניידות סטודנטים וסגל בין המכללה למוסדות באירופה.
א. סטודנטים יכולים לנסוע ללימודים באירופה לתקופה של בין 3-12 חודשים . הסטודנט מקבל מלגת לימודים המכסה את עלויות הטיסה, שכר הלימוד והמחיה. כל מוסד מכיר בנקודות הזכות שהסטודנט צובר במוסד השותף.
ב. מימון ניידות סגל לתקופות של 5 ימים ועד חודשיים, לטובת פעילויות הוראה והכשרה, משך ההוראה המינימלי הוא 8 שעות.

את הבקשה מגיש המוסד האירופאי כשהוא מציין את שם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין כשותפה. הבקשה היא לשיתוף פעולה לתקופה של בין 16-24 חודשים.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין חתמה מספר הסכמים עם אוניברסיטאות שונות ובמסגרת זו קיימה את הפעילויות הבאות:

בשנת תשע"ז -
ניידות סטודנטים:
1. Karel de Grote University College בעיר אנטוורפן בבלגיה- הסטודנטים: סוזט נוסטס, קמי ברמלי וליאור גלאובר למדו בסמסטר ב' בתכנית Crossing Boarders.

ניידות סגל:

1. Karel de Grote University College בשנת תשע"ז ותשע"ח- 8 מרצים של המכללה יצאו להרצות בבלגיה ו8 מרצים מבלגיה יגיעו למכללה.
2. University of Turk בעיר טורקו בפינלנד 4 מרצים יצאו להרצות באוניברסיטה זו.
3. The Academy of Theology and Education בעיר וורשה שבפולין - שני מרצים מהמכללה הרצו באקדמיה ולמכללה הגיעו להרצות: סגן הרקטור, Prof. Tadeusz J. Zielinski ביחד עם
Prof. Andrzej Kluczynski.

4. מאוניברסיטת לימריק באירלנד הגיעו המרצים פול קונוויי, מרי או'סליבן, אן מקפייל, ומליסה (מיסי) פרקר וכן רוז דולן, מאוניברסיטת מיינות'. הם נפגשו עם קבוצת מרצים מן המכללה והתמקדו בעיקר בנושאי רב תרבותיות ותנועה.

 

בשנת תשע"ו -

ניידות סטודנטים:
1. University of Szeged בעיר סגד שבהונגריה – 4 סטודנטיות: אלה שליט, שחר גולדפרב, קורל מרק וספיר ערב - יצאו ללימודים בסמסטר ב'.
2. The Academy of Theology and Education בעיר וורשה שבפולין- Jonasz Janusz Oświeciński סטודנט לתואר שני למד במכללה שני סמסטרים. (מצורף סיכום ההתנסות).

ניידות סגל:
1. University of Szeged – ד"ר אליזבט קרבונן, ראש החוג ללימודי אנגלית ורות בר-סיני, רכזת התכניות הבין-לאומיות, יצאו להרצות באוניברסיטה זו בהונגריה.
2. The Academy of Theology and Education- פרופ' דורון נידרלנד, פרופ' ירון שור וד"ר אורנה שץ אופנהיימר, יצאו להרצות באוניברסיטה זו בפולין. במקביל, Jerzy Sojka Dr. וכן Dr. Stefan Kwiatkowski הגיעו להרצות במכללה.