ארסמוס פלוס - ניידות סטודנטים וסגל (Staff & Students Mobility)

 

המכללה והמוסד האירופאי חותמים על הסכם בין-מוסדי לשיתוף פעולה. במסגרת הסכם זה ניתן לקיים פעילויות מגוונות.

בשנת תשע"ו המכללה התמקדה בניידות סטודנטים וסגל בין המכללה למוסדות באירופה.
א. סטודנטים יכולים לנסוע ללימודים באירופה לתקופה של בין 3-12 חודשים . הסטודנט מקבל מלגת לימודים המכסה את עלויות הטיסה, שכר הלימוד והמחיה. כל מוסד מכיר בנקודות הזכות שהסטודנט צובר במוסד השותף.
ב. מימון ניידות סגל לתקופות של 5 ימים ועד חודשיים, לטובת פעילויות הוראה והכשרה, משך ההוראה המינימלי הוא 8 שעות.

את הבקשה מגיש המוסד האירופאי כשהוא מציין את שם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין כשותפה. הבקשה היא לשיתוף פעולה לתקופה של בין 16-24 חודשים.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין חתמה מספר הסכמים עם אוניברסיטאות שונות ובמסגרת זו קיימה את הפעילויות הבאות:

בשנת תשע"ו -

ניידות סטודנטים:
1. University of Szeged בעיר סגד שבהונגריה – 4 סטודנטיות: אלה שליט, שחר גולדפרב, קורל מרק וספיר ערב - יצאו ללימודים בסמסטר ב'.
2. The Academy of Theology and Education בעיר וורשה שבפולין- Jonasz Janusz Oświeciński סטודנט לתואר שני למד במכללה שני סמסטרים. (מצורף סיכום ההתנסות).

ניידות סגל:
1. University of Szeged – ד"ר אליזבט קרבונן, ראש החוג ללימודי אנגלית ורות בר-סיני, רכזת התכניות הבין-לאומיות, יצאו להרצות באוניברסיטה זו בהונגריה.
2. The Academy of Theology and Education- פרופ' דורון נידרלנד, פרופ' ירון שור וד"ר אורנה שץ אופנהיימר, יצאו להרצות באוניברסיטה זו בפולין. במקביל, Jerzy Sojka Dr. וכן Dr. Stefan Kwiatkowski הגיעו להרצות במכללה.
בשנת תשע"ז -
ניידות סטודנטים:
1. Karel de Grote University College בעיר אנטוורפן בבלגיה- 3 סטודנטים יצאו ללמוד בסמסטר ב'.
ניידות סגל:
1. Karel de Grote University College בשנת תשע"ז ותשע"ח- 8 מרצים של המכללה יצאו להרצות בבלגיה ו8 מרצים מבלגיה יגיעו למכללה.
2. University of Turk בעיר טורקו בפינלנד 4 מרצים יצאו להרצות באוניברסיטה זו.
3. The Academy of Theology and Education גם בשנה זו תתקיים ניידות מרצים בין האקדמיה למכללה במתכונת שנת תשע"ו (2-3 מרצים לכל מוסד).