(CURE" (CUrriculum REform"

 

(CURE" (CUrriculum REform"

פרויקט זה הינו חלק מפרוייקט ארסמוס, של האיחוד האירופי, לחינוך לאזרחות וערכים דמוקרטיים.

מטרת הפרויקט לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה. בפרויקט משתתפים 15מוסדות: 5 מכללות מהארץ, 5 אוניברסיטאות מגאורגיה וחמש אוניברסיטאות מ-4 מדינות אירופאיות: אוסטריה ,פולין, אסטוניה ואנגליה.

יעדי הפרוייקט: פיתוח קורסים חדשים, סדנאות לחברי הסגל והדרכת מנהיגי ארגוני הסטודנטים כדי לקדם חינוך לאזרחות אקטיבית ומעורבות חברתית מעשית.
כמו כן, הפרויקט יכלול מסלול ניידות מיוחד (special mobility strand) שיאפשר לכל אחד מהמוסדות האקדמיים המשתתפים, מהארץ ומגאורגיה, לשלוח 4 חברי סגל לימי עיון ב-3 מוסדות אקדמיים אירופאיים.

למידע נוסף ניתם לפנות לד"ר תמר מאירוביץ tmeirovi@dyellin.ac.il

curegordon20.3.17
פרופ' זמירה מברך, נשיאת המכללה, נציגי הסטודנטים וחברי סגל דוד ילין שהשתתפו בקונסורטיום שנערך במכללת גורדון במרץ השנה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה.
 curegeorgia1 curegeorgiadecember2016
חברי סגל דוד ילין ונציגי הסטודנטים שהשתתפו בקונסורטיום שנערך בטיבליסי, גאורגיה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה. חברי סגל דוד ילין שהשתתפו בקונסורטיום שנערך בטיבליסי, גאורגיה, במסגרת פרויקט CURE של האיחוד האירופי, בו דוד ילין שותפה, ומטרתו לקדם רפורמה בתוכנית הלימודים בחינוך לאזרחות במוסדות להכשרת מורים בישראל ובגאורגיה.