שיתופי פעולה בין מוסדיים בין המכללה למוסדות באירופה

Tags: GeneralNews

ניידות מרצים במסגרת האיחוד האירופאי + Erasmus

המרצים ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר ופרופ' ירון שור מהמכללה יוצאים לשבוע של הרצאות, ביקורים בבתי ספר ומפגשים עם אנשי חינוך בוורשה.
במקביל יגיעו למכללה מוורשה, המרצים Dr. Stefan Kwiatkowski and Dr. Jerzy Sojka