פעילויות בין-לאומיות

במכללת דוד ילין ישנן מספר רב של תוכניות ופעילויות בינלאומיות.

רכזת פעילויות הבינלאומיות הינה הגב' רות בר-סיני , Ms. Ruth Bar-Sinai

דואל: ruthb@dyellin.ac.il

 

הפעילויות הבינלאומית מתחלקת לשלושה תחומים:

1. סמינרים רב תרבותיים ומשלחות לחו"ל

2. עבודה מעשית בחו"ל

3. שיתופי פעולה בין מוסדיים + Erasmus

4. Faculty Led