ארכיון המכללה

 

הארכיון מחולק למספר מדורים:

הארכיון ההיסטורי

ארכיון זה הוקם לפני 25 שנים ועבר מספר גלגולים. כמות החומר בו מתפרשת על פני 120 מטר מדף. כיום יש בו רשומות היסטוריות  ומנהליות, שחייבות שמירה לצמיתות: תיקי תכנון, פרוטוקולים של ועדות, תכתובות של ראשי המכללות, אוסף תצלומים, אוסף פרסומים שהוצאו במכללה. החומר בארכיון ההיסטורי הוא מן התקופה 2002-1913.

 
תקיון התלמידים


בארכיון זה אלפי תיקי תלמידים שלמדו בין השנים 2008-1930.

תקיון מינהלי

בארכיון זה תיקים שעניינם חומר שנוצר בין השנים 2008-2000.

קבלת קהל בארכיון ההיסטורי

החומר בארכיון ההיסטורי ניתן לעיון ומחקר, לאחר פנייה בטלפון או בכתב, כדי לתאם זמן ביקור. במועד מאוחר יותר יהיו שעות פתיחה רשמיות.

 

מיקום הארכיוןשעות פתיחה של הארכיב