תצוגות 2010


תצוגות 2010

ה"גלריה במכללה" ממוקמת בכניסה לקומה השנייה באולם התרבות.

הגלריה קיימת במכללה כשמונה שנים והוצגו בה תערוכות של מיטב האמנים הפועלים בארץ.

אריה אָזֶן

"קו מפריד- קו מחבר"

14/12/2010 – 27/01/2011

"קו רקיע- קו חוף"  " "Skyline & Coastlineהיא סדרת עבודות באקריליק על בד שצוירה בין השנים 2009 – e12010. העבודות שמוצגות בתערוכה זו הן מסדרת "קו רקיע".

.

הסדרה עוסקת בקו הווירטואלי המחבר ו/או מפריד בין שני יסודות שונים במהותם:

מופשט ופיגורטיבי, מוגדר ואמורפי, מוצק ונזיל...

סגנון הציור בסדרה זו נע בין ריאליסטי למופשט ומשלב גישות שונות בתוך עבודה אחת: שטחים מופשטים מטופלים באמצעות סמרטוט או ספוג, לעומת שימוש במכחול בדקדקנות פיגורטיבית אם כי לא היפר-ריאליסטית.

השטח המופשט מופיע ביותר משני שלישים מהבד ואילו האזור הפיגורטיבי מופיע כרצועה דקה ונמוכה.

בשאיפה למזער את הצד התיאורי מושם הדגש על קו ההפרדה האופקי החוצה את הציור ולא על תיעוד נוף פיגורטיבי.

האלמנט המופשט שואף להיות דומיננטי.e2

אריה אזן נולד בגרמניה ב-1934, גדל בתל-אביב, היה חבר קיבוץ צובה עד 1978 והיום חי ועובד בירושלים. אזן ערך תערוכות יחיד רבות בישראל, בצרפת, בארה"ב, בגרמניה ובשוויץ ועבודותיו נמצאות במוזיאונים שונים ובאוספים פרטיים בארץ ובעולם. 

בראשית שנות ה- 50 הצטרף ל"אופקים חדשים".

במחצית שנות ה- 60 השתתף בקבוצת "עשר פלוס".

במחצית הראשונה של שנות ה-70 יצר את הסדרה "עבודות לבנות" שהוצגה בתערוכת יחיד

ב "הלנה רובינשטיין" בתל-אביב.

אחרי תערוכה זו עבר לצייר בסגנון ריאליסטי.

התערוכה הנוכחית היא אחרונה בשרשרת ארוכה של תערוכות.