ברכות

לסטודטיות דנה בן-חור ויעל וייס על זכייתן במקום השני בתחרות מתמחים בסיפור של משרד החינוך.

לסטודנטית יעל הרפנס ארלקי על זכייתה במקום השני בתחרות מתמחים בכרזה של משרד החינוך.

על קבלת תואר דוקטור למרצים הבאים:

ד"ר אורית ויסמן
ד"ר עדנה ניסימוב
ד"ר גיזה שביב
ד"ר דרורה ליבנה
ד"ר אפרת הוס