דיווחים מבית הספר ללימודי המשך

מטרות בית הספר ללימודי המשך במכללה הן להיות מרכז מועיל וחדשני להתפתחות פרופסיונלית של סגלי חינוך והוראה מחד גיסא, ולהיות רווחי באופן שיתמוך כלכלית בתכניות אחרות, הניצבות במרכז החזון והיעדים של המכללה מאידך גיסא.

הלומדים בבית הספר ללימודי המשך

בבית הספר ללימודי המשך למדו השנה כאלף ומאתיים איש. רוב הלומדים מורים, מיעוטם אנשי חינוך שאינם מורים ורק עשרות בודדות אינם אנשי חינוך. כמחצית מן הלומדים משלמים שכ"ל מכיסם ורק כ- 50 מהם ממומנים ע"י קרנות השתלמות. כמחצית מן הלומדים משתתפים בתכניות הממומנות ע"י המוסדות המעסיקים אותם.

פחות ממאה לומדים הם בעלי תעודת בגרות בלבד, והם נמצאים בקורסים ייעודיים, כגון סייעות בגנים ובחינוך המיוחד, ארכיונאים וכיו"ב.

קושי בגיוס לומדים

התחרות על לבם וכיסם של הלומדים קשה במיוחד בירושלים. העיר משופעת במוסדות חינוך ותרבות איכותיים (יד בן צבי, מכון מגיד, מוזאון ישראל, מוזאון הטבע, מוזאון האיסלם, האוניברסיטה הפתוחה, משכנות שאננים, בית שמואל וכיו"ב). נוסף על כך מאופיינת העיר בקהל מצומצם וסקטוריאלי. לקהל המורים בירושלים מציעים הסתדרות המורים ומערך הפס"גות של משרד החינוך (גוף הנתמך ע"י מערך המפקחים של משרד החינוך) קורסים זולים ולא תובעניים המזכים בגמול השתלמות.

התפתחות בית הספר ללימודי המשך

עם זאת הגדיל בית הספר ללימודי המשך את מספר הלומדים בו ביותר מ- 30 אחוז מדי שנה, בשלוש השנים האחרונות. בתשס"ז נפתחו קורסים חדשים רבים:

 • קורס מת"ליות (מתאמות תפקודי למידה) מטעם משרד החינוך. זה קורס בן שנתיים, המתקיים גם באוניברסיטת חיפה.
 • קורס ארכיונאות ומידע: בית הספר ללימודי המשך זכה במכרז להפעלה רב-שנתית של קורס הארכיונאות ולמעשה החזיר אל בין כתלי המכללה קורס שהתקיים בה בעבר וחדל.
 • קורס להרחבת הסמכה למדעים: קורס תלת שנתי, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המדעים. השנה נפתח מחזור חדש של קורס זה.
 • התאמה להוראה לעובדים פרא-רפואיים: זה קורס המתקיים במכללה מזה זמן רב. השנה פתחנו את הקורס במתכונת כפולה (שתי כיתות מקבילות).
 • קורסים למנחי סטאז'רים: מתכונת הקורסים הורחבה ומתקיימים ארבעה קורסים מקבילים.
 • מידענות ומחשוב: קורס למובילי מחשוב בבתי הספר. זהקורס יוקרתי וחדשני, שנפתח גם באוניברסיטת תל-אביב.
 • לקורסי הסייעות נוסף קורס חדש: סייעות במגזר הערבי.
 • הגינון הטיפולי הוא קורס חדש, שנפתח השנה ופעילותו תורחב בשנה הבאה.
 • ביבליותרפיה למטפלים הוא קורס המיועד לפסיכולוגים, לעובדים סוציאליים וכיו"ב.
 • קורס למנהלות משפחתונים, בשיתוף עם עירית ירושלים. למדו בו כ- 200 משתתפות.
 • התכנית להוראה מתקנת: התכנית נפתחה, במספר משתתפים מצומצם, בשנה"ל הקודמת והשנה השתתפו בה כבר כ- 40 מורים.

נוסף על כל אלה ממשיכות להתקיים מסגרות לימודים חד שנתיות ורב-שנתיות, כגון התכנית לספרנות ולמידענות, אשר תוגש לאישור למל"ג כתכנית לתואר שני; התכנית למאבחנים של כישורי למידה; התכנית לעריכת לשון; קורס המנהלים ועוד.

הצפי לשנה"ל תשס"ח

בשנת הלימודים תשס"ח נעשה מאמץ לפתוח את התכניות החדשות האלה:

 • קורס מנהלים למגזר הערבי (במימון משרד החינוך).
 • קורס סייעות לילדים אוטיסטים (במימון משרד הפנים).
 • קורס מטפלות (במימון משרד הרווחה).
 • קורס מנחות למנהלות משפחתונים (במימון אגף רווחה וקהילה בעיריית ירושלים).
 • קורס למנחי הורים בעדה האתיופית (במימון משותף של משרד הקליטה ועיריית ירושלים).
 • קורס דו שנתי לגינון טיפולי (במימון אישי של הלומדים).
 • אסטרטגיות למידה (במימון אישי של הלומדים).
 • מרכזי מקרה לתסמונת אספרגר.
 • סיוע באמצעות ביבליותרפיה - כהתמחות דו-שנתית, בהיקף לימודים מלא.
 • גינון טיפולי, במתכונת מורחבת.

כחלק ממאמץ השיווק לקראת שנת הלימודים תשס"ח, נשלחים בימים אלה 4,000 ידיעונים למורים היוצאים לשבתון ונבנה מאגר קשר אינטרנטי עם מורים בכלל, ועם בוגרי המכללה בפרט. גם מדריכים פדגוגיים וסטז'רים שלנו הם סוכנים להעברת מידע לבתי הספר על-אודות הקורסים שלנו, ועל כך אנו מודים להם. אנו מקווים שבשנת הלימודים הבאה נוסיף להגדיל את מספר הלומדים ונספק את צרכי המורים ומערכת החינוך כאחד.