חדשות דוד ילין - יוני 2007

דבר ראש המכללה

בדצמבר 2006 פורסמה החלטת המועצה להשכלה גבוהה דו"ח ועדת אריאב, מתווה מנחה להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. המתווה החדש הוכן ע"י ועדה בראשותה של פרופ' אריאב ומגדיר באופן מאוד חד וברור שלושה רכיבים בלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה:

  • לימודים דיסציפלינריים
  • הכשרה להוראה הכוללת לימודים עיוניים בחינוך, דידקטיקה דיסציפלינרית והתנסות מעשית (בהיקף מצומצם יותר מהנהוג היום במכללה)
  • לימודי יסוד (בהיקף מצומצם מהנהוג היום במכללה)

על פי המתווה החדש, היקף הלימודים לסטודנט יהיה 90–96 ש"ש.

בדצמבר 2007 המכללה אמורה להגיש לאשרור המל"ג את כל תכניותיה בחוגים ובמסלולים על פי המתווה החדש. כחלק מההיערכות לשינוי הנהלת המכללה קיבלה מספר החלטות עקרוניות שמטרתן לשמור על הייחוד של המכללה כמוסד להכשרת מורים.

על אף שהמתווה מאפשר התנסות מעשית לתעודת הוראה בהיקפים הנעים בין 9 ש"ש לבין 15 ש"ש לכל היותר, במכללתנו ההתנסות המעשית תהיה בהיקף של 15 ש"ש.

אף על פי שהמתווה מתייחס לפדגוגיה ולמתודיקה בהוראת הדיסציפלינות, אנחנו רוצים להמשיך לשלב את הפדגוגיה הכללית בלמידה העיונית ובהתנסות המעשית. כדי לאפשר למידה והתנסות בשני התחומים במסגרת המוגבלת של השעות, אנו שואפים שכל מדריך דידקטי יחזק את ידיעותיו בתחום הפדגוגיה וכל מדריך פדגוגי ישלים את ידיעותיו ויוכשר לתפקד גם כמדריך דידקטי. בטווח הארוך כל מדריך יהיה מסוגל להנחות הוראה בתחום דיסציפלינרי מסוים ובתחום עבודת המחנך כאחד.

ראשי המסלולים וצוותיהם החלו כבר עתה להתמודד עם הקיצוץ בהיקף הלימודים בהכשרת מורים. ההיערכות לשינוי דורשת בדיקה מעמיקה מאוד של תכנית ההכשרה הנוכחית והתאמתה למסגרת החדשה כך שלא נוותר על היתרונות של התכנית הנוכחית.

בתהליך מתמשך של חיפוש, בירור וגיבוש התכניות אני סמוכה ובטוחה שימצאו פתרונות אשר יבטאו את מקצועיותם ויצירתיותם של הצוותים המובילים במסלולים ויאפשרו הכשרה טובה גם במסגרת השעות המצומצמת.

החל בשנה"ל תשס"ח, החוגים יקבלו על עצמם את האחריות להקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית במתכונת המפותחת ע"י ועדת ההוראה והמצאת בשלבי פיתוח סופיים. כדי להעמיק את יישומי המחשב בהוראה משנה"ל תשס"ח, כל סטודנט יחויב ללמוד לפחות שלושה קורסים משלבי מחשב במסגרת לימודי ההתמחות. כל חוג מתבקש לדאוג שיהיה לו היצע מספק של קורסים בקטגוריה זו. אני פונה למרצים להגביר את שילוב המחשבים בהוראתם ולנצל את התמיכה שהמכללה מעמידה לרשותם לשם השגת מטרה זו. הנושא השלישי שיודגש במיוחד החל משנה"ל תשס"ח הוא הרחבת הכישורים של פרחי ההוראה בלמידה עצמאית. החוגים גיבשו מתכונות שונות ומגוונות המזמנות למידה עצמאית ומעריכות את איכותה במהלך כל שנות הלימודים. מודעותם של ראשי החוגים וצוותיהם לצרכי השטח והיענותם לאתגרים מאפשרת שינויים אשר יעלו את מידת המוכנות של הבוגרים שלנו להתמודד עם המשימות שמחכות להם בבתי הספר.

המתווה החדש מאפשר להגיש בקשות לחוגים בחינוך. המכללה תגיש למל"ג תכניות לחוג לחינוך, לחוג לחינוך מיוחד שיכלול ארבע התמחויות (חינוך מיוחד בחברה היהודית, בחברה הערבית, משלב וחינוך מיוחד לבעלי מוגבלויות חמורות) חוג לחינוך לגיל הרך, חוג לחינוך בלתי פורמלי וחוג לחינוך ברוח ולדורף.

המתווה החדש מאפשר להגיש למל"ג תכניות ל – M.Teach, תכנית לתואר שני ותעודת הוראה המיועדת לאקדמאים. המכללה נערכת לבניית שלוש תכניות ל- M.Teach: תכנית המיועדת להכשרת מורים למקצועות היסוד בהוראה הבית ספרית, תכנית המיועדת להכשרת מורים לחינוך מיוחד ו- M.Teach בחינוך וסיוע באמצעות כלים הבעתיים (אמנות, תנועה, מוזיקה, בעלי חיים).

עם השינויים שנכפים עלינו הולכת ונבנית במכללה, כיזמה של חוגים, מסלולים ותכניות בינמסלוליות, מערכת ענפה של פעילויות בקהילה. לקראת שנה"ל תשס"ח מגישה המכללה למשרד החינוך במסגרת תכנית מחול"ה – מעורבות חברתית ולימודי הוראה- 11 פרויקטים שונים.

פעילויות אלה הן עוד עדות לכך שהקשיים והטלטלות שפוקדים אותנו מזרזים חשיבה נוספת, שונה ויצירתית על העשייה החינוכית המתקיימת בין כותלי המכללה.

אני מודה לכולכם על שיתוף הפעולה, על עבודתכם המסורה, האחראית והמקצועית. אני סמוכה ובטוחה שבזכות כל אלה התכניות שנגיש לאישור המל"ג, לא רק תזכינה לאישור ולהערכה אלא יהיו גם מנוף לצמיחה והתפתחות של המכללה בכלל ושל הסגל האקדמי בפרט.

ובנושא אחר:

לעונג הוא לי להודות למרצים, לסטודנטים ולארגוניהם במכללה, על האופן התרבותי והאחראי שבו התנהלו המגעים לצמצום הנזקים הצפויים מן השביתה המתמשכת.

סטודנטים ומרצים כאחד הביעו תמיכה במאבק ועם זאת אי-נחת מאבדן ימי לימודים. כאשר עלה הצורך להתגייס לפתרון לא שגרתי של הבעיות שהציבה בפנינו השביתה, היו הכול מלאי רצון טוב ונכונות להתגמש ככל האפשר, כדי לצמצם נזקים, הן בתחום ההכשרה הן בתחום האקדמי.

זו עוד הוכחה לאחריות ולרמה המוסרית הגבוהה המאפיינות את הציבור שלנו במכללה לגווניו.

אני מאחלת לכולכם חופשה נעימה.

ד"ר אנה רוסו
ראש המכללה