מרצינו מציגים מחוץ למכללה


ד"ר רות בורשטיין
הרצתה בכינוס "הלשון בעידן התקשורת" שנערך במכון מופ"ת ב- 12/2/09 בנושא "דמותה של לשון התקשורת הכתובה: מצוי, רצוי, מומלץ".

גב' יעל דיין הרצתה בכנס שהוקדש לגיל הרך שנערך במכון מופ"ת ב- 15/03/09.

ד"ר ראובן גרבר ופרופ' יהודה בר-שלום הרצו בכנס ל"רוחניות עכשווית" שהתקיים באוניברסיטת חיפה ב- 23/03/09.

ד"ר מיכל מוטרו הרצתה בכנס החברה האקולוגית הישראלית שנערך במכון ויצמן למדע ב- 12/5/09.

ד"ר אורנה בזיז הציגה את ספרה החדש "הגדת אגדיר, העיר ושברה" בכנס בינלאומי למורשת יהדות מרוקו שהתקיים בקורדובה בספרד ב- 5/6/2009.

ד"ר חנסאא דיאב השתתפה בפורום בוושינגטון ב- 11/6/09 בנושא "דיאלוג מאתגר בין ישראלים ופלשתינאים."

גב' קטי ותד חורי הציגה ביום עיון במכון מופ"ת שנערך בתל אביב ב- 14/06/09.

ד"ר לילי זמיר התארחה בכנס בינלאומי בנושא השכלת מבוגרים שנערך באוניברסיטת סטרלינג בסקוטלנד ב- 23-,28/6/09. ד"ר זמיר הייתה הנציגה היחידה מישראל בכנס זה.

ד"ר אורנה שץ אופנהיימר הרצתה בכנס הכשרת מורים שנערך בפינלנד ASETT, ב- 30/6/09 – 12/07/09.

ד"ר חוה גיא הרצתה בנושא Three royal deaths in early prophets: type- scene or intertextual בכנס בינלאומי שנערך באוניברסיטה ברומא, איטליה ב- 3/7/09.

גב' קתי ותד הופיעה בכנס שנערך בנצרת בנושא "מצב המחקר בנושא ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית" ב- 10/12/09.