תודות וברכות


אנו שולחים ברכות לד"ר אחמד פתיחה על קבלת זכאות לתואר שלישי.

ואנו מברכים את:

פרופ' בלה קוטיק פרידגוט
פרופ' נורית פלד אלחנן
פרופ' יהודה בר-שלום
לרגל קבלת הפרופסורה.

אנו מודים לגב' לאה סקיבא, רכזת התכנית המתוגברת לעולים היוצאת ולגב' רוני בן אברהם קרפ, רכזת לימודי יסוד בלשון העברית היוצאת ומברכים את גב' הדסה זילברמן, הרכזת החדשה של לימודי היסוד בלשון והתכנית המתוגברת לעולים.

אנו מודים לד"ר ניצה ולדמן, רכזת לימודי יסוד בתקשוב ומידענות בחינוך היוצאת ומברכים את גב' אלינור עדיקא, הרכזת החדשה של לימודי היסוד בתקשוב ומידענות בחינוך במכללה.

אנו מודים לגב' יעלה חודציזן, מ"מ ראש המסלול היסודי היוצאת ומברכים את ד"ר סמדר גלילי, ראש המסלול היסודי החדשה.

אנו מודים לגב' שלומית אלעד, ראש המכון הריפויי ע"ש רחל שזר היוצאת ומברכים את גב' חגית ענבר-פירסט, הרכזת החדשה של המכון לחינוך הריפויי ע"ש רחל שזר במכללה.

אנו מודים לד"ר רות בורשטיין, יושבת ראש ועדת ההוראה היוצאת ומברכים את ד"ר תמי מאק-שלמון, יו"ר ועדת ההוראה החדשה.