המכללה למען הקהילה

כמכללה לחינוך, אנו מאמינים כי מעורבות הסגל והסטודנטים למען הקהילה, היא חלק בלתי נפרד מהכשרת הסטודנטים והפיכתם למחנכי דור העתיד. לכן הנהלת המכללה, סגל המורים, העובדים והסטודנטים, לוקחים חלק בפעילויות אלו.

הכשרת מנחי הורים ומשפחה בעדה האתיופית:

המשפחות האתיופיות בישראל צריכות להתמודד עם קשיים רבים ומורכבים, כגון בעיות תעסוקה ודיור, היררכיה חברתית, תקשורת של ההורים עם מערכת החינוך, שתפיסותיה ובעלי התפקידים שבה, זרים להם והקונפליקט ולעתים המשבר הפנימי בין ההורים לילדים הנגרמים מהמפגש עם התרבות והמנטאליות הישראליות. כדי לסייע למשפחות אלה יזמה המכללה קורס ייחודי המכשיר אנשי מקצוע בני העדה האתיופית, בעלי תעודת הסמכה במקצועם או תואר אקדמי ממערכות החינוך והטיפול בקהילה. הקורס מכשיר את המשתתפים בו להיות מנחי קבוצות הורים ומשפחות.

לקורס זה חברו למכללה גופים נוספים כגון העמותה למען שוויון הזדמנויות ליהודי אתיופיה, עיריית ירושלים, המנהל לשירותי קהילה, הרשות העירונית לעלייה וקליטה והמוקד העירוני לעולי אתיופיה, עמותת יהלו"ם – ילדים והורים לומדים יחד נושאים ערכיים מהתרבות היהודית-ישראלית, המשרד לקליטת עלייה, קרן ירושלים וקרן אריסון.

מטרות התכנית הן:

  • הקניית מיומנויות הנחיית קבוצה, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של העדה האתיופית על ערכיה והמסורת שלה;
  • הקניית רקע בתחומי הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר תוך שימת דגש על בניית זהות בתוך משבר עלייה והתנגשות ערכים;
  • הבנת התפקיד המרכזי של ההורים בתוך הדינמיקה המשפחתית;
  • הקניית כלים להתמודדות עם הקשיים והקונפליקטים הנוצרים בין דור הילדים לדור ההורים;
  • יצירת בסיס לדיאלוג בין-דורי סביב ערכים משפחתיים, קהילתיים ויהודיים-ישראליים;
  • פיתוח מנהיגות ויזמות בעדה האתיופית;
  • שיקום הסולידריות הקהילתית.

תרומת הסגל המנהלי של המכללה לקהילות בירושלים:

כמדי שנה, לקראת פורים, נערכים סגל עובדי המכללה לרכישת משלוחי מנות ומשחקים ולארגון שליחתם לילדים ממועדוניות טיפוליות ובשכונות מצוקה בירושלים. משלוחי המנות והמשחקים נרכשים הודות לתרומתה האדיבה של קהילת המכללה, עובדים,מרצים וסטודנטים.

העובדים מסייעים גם בהעמדת דוכנים שמוכרים בהם תוצרת של מסגרות המעסיקות בני נוער בעלי צרכים מיוחדים, כמו הבית של סוזן, סטודיו רעות, משתלה, בני ברית ועוד.

הוחלט שבמהלך שנה"ל הנוכחית יוקרנו שני סרטים במכללה בעלות סמלית. כל ההכנסות ייתרמו לטובת פרויקטים מיוחדים אלו.