חדשות דוד ילין - ינואר 2010


שנת הלימודים תש"ע החלה בקול תרועה רמה.anna1
המכללה סואנת. אלפי לומדים גודשים את הפרוזדורים. חלה עלייה במספר הלומדים בכל המסגרות במכללה. עלייה גדולה במיוחד במספר הלומדים ניכרת בביה"ס ללימודי המשך. ביה"ס צומח, מתפתח ומתרחב בקצב שקשה לעקוב אחריו.

אנחנו מתבשמים לא רק מהגידול במספר הלומדים אלא גם מעלייה משמעותית ועקבית בנתוני הקבלה של פרחי ההוראה. עובדות אלה מתבטאות בשביעות הרצון של הסגל האקדמי.

תכנית לימודים חדשה : M.Ed. במידענות וספרנות במערכות חינוך: בראש התכנית עומד פרופ' אלחנן אדלר וד"ר דניה אנזנברג היא המרכזת שלה.

שיתוף פעולה עם מכללת הדסה כדי להגדיל את מספר המורים למתמטיקה ולמדעים בעיר ירושלים: במהלך לימודיהם לתואר במכללת הדסה סטודנטים למקצועות מדעיים ולמדעי המחשב נחשפים למקצוע ההוראה ולומדים ממרצים שלנו קורסים עיוניים בחינוך. הבוחרים בהוראה ובחינוך ישלימו את הכשרתם להוראה במכללה שלנו. ד"ר ירון להבי, ראש המסלול לחינוך העל-יסודי אחראי מטעמנו על פעילות זו.

מיזם חדש 'יחד מורים': המיזם 'יחד מורים' מבקש להכשיר מתנדבים מהעולם העסקי, הפרטי והציבורי שרוצים להיות תומכי הוראה, להשפיע על הנעשה במערכת החינוך ולתרום לקידומה. חלקו הראשון של הקורס נועד לחשוף לפני הלומדים נושאים מרכזיים בתחום המעשה החינוכי ומעשה ההוראה המתקיים במסגרתו. עם תום החלק הראשון עתידים המתנדבים להשתלב במסגרות חינוכיות, מגני ילדים ועד בתי ספר תיכוניים, כתומכי הוראה במגוון דרכים: הוראה בקבוצות, הוראה פרטנית, ליווי עבודות חקר, סיוע למורים ועוד.

עם עבודת המתנדבים בשדה יתקיימו במכללה מפגשים שיוקדשו להרחבת הלימוד ולהעמקתו ולניתוח מקרים מן השדה בעזרת מנחי התכנית והעמיתים.

הגב' עפרה מקובר ומר ישי כהן מובילים בהתנדבות את המיזם בירושלים. את הקורס מרכזת הגב' שולמית אלעד, האחראית על הפיתוח המקצועי במכללה במסגרת ביה"ס ללימודי המשך.

לנוחיות הסטודנטים והסגל: בראשית שנת הלימודים נפתח פעוטון, קפטריה חדשה מציעה מגוון סוגי מזון, מועדון סטודנטים חדש ששופץ, חדר שחר שיוסב בימים אלה לחדר ישיבות וכן חדר הסגל האקדמי ששיפוצו יושלם בזמן הקרוב.

 
בברכה
ד"ר אנה רוסו
ראש המכללה