מרצים וצוותים מפרסמים

  

Notational Knowledge: Developmental and Historical Perspective/ Eva news12Teubal

 ציורים, מפות, תווים, גרפים, ספרות לוגואים וכו' הם חלק מהנוף היום-יומי שלנו ומעורבים במרבית הפעולות החברתיות שלנו כמעט  מרגע לידתנו. הספר הוא על הניכוס, על ההבנה ועל השימוש שבני האדם עושים בייצוגים חיצוניים קבועים.

 

 חלקת לשון,news13 כתב עת לבלשנות – גיליון 39
עורכת:
ד"ר רות בורשטיין

אחת לשנה יוצא לאור  גיליון של כתב עת זה, ובו מאמרים בנושא בלשנות עיונית ושימושית. השנה הגיליון הוקדש לזכרו של ד"ר חיים שטרן ע"ה, גזבר האגודה הישראלית לבלשנות שימושית לשעבר. בגיליון דברים לזכרו ורשימת פרסומיו. 

news14

תורתה של נחמה ליבוביץ/ מרלה פרנקל

קרוב לחמישה עשורים הטביעה נחמה ליבוביץ, "מורת המורים" לתנ"ך ולפרשת השבוע, את חותמה בארץ ובתפוצות בשיטותיה הפרשניות והדידקטיות הייחודיות. אף שפרסמה חיבורים רבים, בכללם גיליונות לעיון בפרשת השבוע וספרי העיונים לחמישה ספרי התורה, לא ניסחה ליבוביץ משנה חינוכית סדורה ומיעטה להתייחס לנושאי חינוך עיוניים.

ספר זה הוא מחקר ראשון ושיטתי של חיבוריה של ליבוביץ, והוא מנתח את משנתה מארבעה היבטים רעיוניים וחינוכיים: הלומד, המורה, השקפת עולמו של המורה ומלאכת הקריאה.

כל היבט רעיוני-חינוכי נידון בספר בהקשר של סוגה מקראית אחרת – הסיפור המקראי, החוק המקראי, ההיסטוריה המקראית והנבואה המקראית – וכך מתקבל מבט מקיף על עבודתה ועל משנתה בתחומים מגוונים.