מרצים מציגים מחוץ למכללה

הכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים:

בכנס הבינלאומי החמישי להכשרת מורים שנערך ביוני 2007, באחריותם של מכללת קיי ומכון מופ"ת השתתפו תשעה עשר מורים מן המכללה כמרצים. במהלך הכנס הכריזה ד"ר שרה זיו שהכנס הבא, בעוד כשלוש שנים יתקיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

ד"ר מיכל מוטרו ותמר אקסלרוד-לוי:

ביום שני, 19 בנובמבר 2007, הציגו ד"ר מיכל מוטרו ותמר אקסלרוד-לוי פוסטר בכנס "news15היבטים רב ממדיים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: מחקר ויישום", שנערך באוניברסיטת בר-אילן. נושא הפוסטר: "בין חינוך לטיפול בעזרת בעלי חיים".

המכון למחנכים טיפוליים בעזרת בעלי חיים הציג בכנס את תפישת העבודה וההכשרה של הסטודנטים. הפוסטר זכה להתעניינות רבה בקרב האנשים שהשתפו בכנס. נציין רק כמה מהפונים אלינו בעקבות הפוסטר: ראש החוג לחינוך באוניברסיטת חיפה, מרצים בכירים מהחוג לקלינאות תקשורת באוניברסיטת ת"א וראש החוג לחינוך באוניברסי טת ת"א. הפוסטר שעיצבה ניצן בהשקעה רבה תרם רבות להעברת המסר. הפוסטר מוצג בקומת המדעים, וסטודנטים לומדים דרכו לא רק תוכן עיוני אלא גם אמצעי להציג תוכן עיוני בדרך ויזואלית.

ד"ר יהודה בר-שלום:

ד"ר יהודה בר-שלום הרצה באוהל המחאה של המורים מול בית המשפט העליון במהלך השביתה בערב ושארגן בית הספר הניסוי. עוד בפאנל היו הסופרת גיל הראבן ועפרה רותם, מנהלת בית הספר מפנה.

ד"ר חוה גיא:

ד"ר חוה גיא הרצתה במסגרת קונגרס בינלאומי למקרא של Society of Biblical Literature שהתקיים בווינה ביולי 2007, בנושא: "The Call Narratives of Gideon and of Moses: Literary Convention or More?"

גב' רות בר-סיני, ד"ר נורית פלד אלחנן, ד"ר חנסאא דיאב, ד"ר לילי זמיר וד"ר יהודה בר-שלום:

בחודש יולי נערך באמסטרדם הכינוס הבינלאומי השביעי לשוני ומגוון בארגונים, קהילות ואומות. בכינוס
נכחו חמישה נציגי מכללות, כולם מדוד ילין: רות בר-סיני, ד"ר נורית פלד-אלחנן, ד"ר חנסאא דיאב, ד"ר לילי זמיר וד"ר יהודה בר-שלום. בכינוס הוצגו מצגות מעניינות ונערכו דיונים מרתקים על סוגיות שונות הקשורות למגדר, אתניות, קבוצות מוחלשות, רוב מול מיעוט, חינוך בהקשרים אלה, תכניות פעולה, קיימות וגלובליזציה.

רות בר-סיני הציגה את מודל הפעילויות שלה לסדנאות בין-תרבותיות, בר שלום ודיאב הציגו את מחקר על התכנית "שוני ומגוון בחברה הישראלית" המתקיימת במכללה. לילי זמיר הציגה מחקר נרטיבי על הקשר בין חינוך לבין זהות מגדרית, ונורית פלד אלחנן הציגה את מחקריה הידועים על הטיות אידיאולוגית בספרי הלימוד.

ד"ר יהודה בר-שלום וד"ר ניטה שוחט:

לאחרונה התקבל לפרסום בכתב העת היוקרתי Teaching Education מאמר המתאר את פועלם של ד"ר ניטה שוחט וד"ר יהודה בר שלום בסמינריון לפיתוח מקצועי.

הסמינריון הזה פעל במכללה כשש שנים, וסייע למורים משתלמים לחקור את עבודתם ולשפרה באמצעות שימוש בטכניקות מתקדמות של ניתוח נרטיבי ומחקר פעולה. במאמר מתוארות דרכי הפעולה המשולבים של הכותבים על המשתלמים.

גב' דיאנה זדוף:

דיאנה זדוף נסעה באוקטובר בהזמנת משרד החוץ ללמד נושאים של חינוך מיוחד באוניברסיטה להנדסה בפנמה סיטי. נושא הקורס היה שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות, אספקטים ארגוניים חברתיים ורגשיים, ומטרתו הייתה לעסוק באספקטים החוקיים, ארגוניים, דידקטיים, חברתיים ורגשיים הקשורים לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות, על ידי העברת ידע והתנסויות אישיות וקבוצתיות למשתתפים.

המשתתפים הביעו שביעות רצון מלאה מהקורס והדגישו את החשיבות של ההשתלמות, שתרגמה את התיאוריות למעשה.

גב' דורית בנדק חביב:

דורית בנדק חביב, מרצה במסלול לחינוך מיוחד הרצתה בכנס שנושאו "היבטים רב ממדיים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: מחקר ויישום". הכנס התקיים באוניברסיטת בר-אילן, ב- 19.11.07.

נושא הרצאתה היה "שיפור מיומנויות תקשורת של מתבגרים בעלי הפרעות נפשיות באמצעות משחקי תיאטרון".