דבר המערכת

לשם שמירת קשר רציף ולידע אתכם בנעשה במכללתנו, אנו מפיקים את "חדש במכללה" פעמיים בשנה.

אודה לכם מאוד אם תודיעוני על כל אירוע במכללה או מחוץ לה, שפעילים בו נציגים שלנו כגון: הרצאות, כנסים, ימי עיון, סיורים, פרויקטים, תצוגות, פרסומים, קבלת תארים ועוד.

כתובת המייל למשלוח חומר ו/או להרשמה לקבלת העלון בדוא"ל: michalgo@dyellin.ac.il

בברכה,

מיכל גושציני

מנהלת מחלקת פיתוח משאבים
ויחסי-ציבור במכללה