פעילות למען הקהילה

קורס משותף בנושא תיאטרון בובות לבנות מחסות הנוער ולסטודנטים מהמסלול לחינוך מיוחד

המסלול לחינוך מיוחד, בראשותו של ד"ר דן וולף, שם לו כאחת ממטרותיו הלימודיות החינוכיות והאזרחיות פעילות במסגרת הקהילה. הביטוי לפעילות זו הוא שילוב לומדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות המתקיימות במסלול. עד לשנה זו המסלול מפעיל לתלמידים ממקומות שונים בעיר קליניקות בקריאה, חשבון, משחק ופיתוח מיומנויות חברתיות.

לאחרונה מתרחבת בעולם הגישה של חיזוק הדימוי העצמי של בעלי צרכים מיוחדים על ידי לימודים אקדמיים מתקדמים במסגרות בעלות אופי אקדמי. הרווחים הצפויים ללומדים הם לקיחת חלק במסגרת נורמטיבית, מפגש עם העולם האקדמי הנראה לרבים מהם עולם זר ומרוחק כל זאת תוך התנסות ממשית בלמידה.

השיעור שנבחר לבדיקת אפשרות השילוב הוא "תיאטרון בובות". שיעור זה נלמד כשיעור בחירה במסגרת לימודי האומנויות בחינוך המיוחד לתלמידי שנה ג'. הקורס מתאים לאוכלוסיות לומדים מגוונות. הקורס משלב לימוד תיאורטי והתנסות בהכנת של בובות והפעלתן. לגב' דורית בנדק, מורת הקורס, ניסיון עשיר בהוראת אוכלוסיות לומדים שונות גם במסגרות החינוך המיוחד.

הקורס הוצע לחסות הנוער בתיווכו של מר חיים מויאל, מורה במכללה. קבוצת של 9 תלמידות משולבות בשיעור כלומדות מן המניין מתחילת שנת הלימודים.

"ציוד לחורף לבני נוער בסיכון"

ביום א' 23/12/07 העבירו הסטודנטים מהתכנית לחינוך הבלתי פורמלי, בראשותה של הד"ר רויטל סלע-שיוביץ, יחד עם הד"ר עדנה גרין, ציוד לחורף מבית החולים איתנים לבית של סוזן ולמסגרות נוספות לבני נוער בסיכון.