דיווח יחידת המחקר

יום עיון לזכר פרופ‘ צבי לם

כתחילתה של מסורת לקיים ימי עיון משותפים למורים ולסטודנטים, התקיים יום עיון לזכרו של פרופ‘ צבי לם, אחד מבכירי החוקרים בתחום החינוך. פרופ' לם ניהל את המכללה תקופה מסוימת.

במהלך יום העיון התקיימה הרצאה על פועלו והסטודנטים השתתפו בכמה סדנאות.

כנס ארצי של סייעות גני ילדים

המכללה אירחה כנס ארצי לסייעות לגננות לרגל ציון ארבע עשרה שנה לקיום קורס זה ברחבי הארץ. בכנס השתתפו 650 איש, נציגי מכללות שהקורס מתקיים בהן, ראשי רשויות, מנהלי מחלקות חינוך, רכזות גני ילדים, מפקחות גני ילדים, גננות, סייעות ולומדות בפועל.

במכללתנו מרכזת במהלך השנים את הקורס הגב' טובי נרדי, אשר תרמה רבות לבניית הסילבוס של הקורס. מטרת הכנס הייתה להציג מחקר הערכה על הקורסים המתקיימים בכל רחבי הארץ. עמיתותינו ד"ר עינת גוברמן וד"ר חוה תובל זכו במכרז לקיום מחקר ההערכה והן הציגו את ממצאיו. ממצאי המחקר מעידים על חיוניות הקורסים ותרומתם להעצמת הסייעות.