חידושים בתכניות הלימודים

דיווח על תכנית ליק"ל – ללמד ילדים שקשה ללמדם

לאחר היריון ארוך בן כשנתיים, יוצאת לדרך תכנית הכשרה שאפתנית – הכשרת פרחי הוראה ומורים בפועל לעבודה טיפולית-חינוכית עם ילדים בסיכון בתוך בתי הספר.

התכנית מנסה לספק צורך עמוק במערכת החינוך – לצייד מורים בתפיסת העולם ובכלים האנושיים והמקצועיים הרלוונטים לקידומו ולהצלחתו של כל ילד אשר מציאות חייו לא מאפשרת לו את התנאים האופטימליים להצלחה ולהשתלבות לימודית וחברתית.

התכנית היא פרי של ברית העבודה שנוצרה בין המכללה ועמותת אשלים בג'וינט ישראל, והיא נועדה לפתח במכללה תכנית לימודים עיוניים ומעשיים בתפיסה חינוכית פסיכו-חברתית המרחיבה את היכולת האישית והמקצועית של הסטודנטים לעבודה עם תלמידים פגיעים לסיכון.


ירושלים פנים רבות לה

בל"ג בעומר יצאו קבוצות של סטודנטים (כ- 120 סטודנטים) והמדריכים הדידקטיים שלהם לסיורים מודרכים בשלושה מסלולים בעיר ירושלים: בשכונת ימין משה, במשכנות שאננים וברחוב הנביאים.

המדריכים בסיורים היו אחד עשר סטודנטים שהשתתפו בקורס הכנה להדרכה בשלושת המסלולים שצוינו למעלה. הקורס התקיים בימי שישי וכלל חומר רקע על ירושלים. הסטודנטים בקורס השתתפו בארבעה סיורים. באחד מהם הסטודנט הקשיב וצפה ובשלושת האחרים, הדריך את עמיתיו וקיבל משוב מהמרצים. כל אחד מהמרצים התמחה במסלול אחר. במסגרת פעילות זו המדריכים וגם המסיירים מרחיבים את ידיעותיהם על ירושלים, ובו בזמן מתקיימת פעילות חברתית חשובה בין הסטודנטים לבין עצמם ובינם לבין מוריהם.