שינויים בסגל ההוראה


פרופ' ליאורה לינצ'בסקי, ראש החוג למתמטיקה ופיזיקה סיימה את תפקידה. פרופ' לינצ'בסקי מרכזת את תכנית ה- .M.Ed בהוראה ולמידה.

ד"ר הגר גל נבחרה לראש החוג למתמטיקה ופיסיקה.

ד"ר עמליה שך ביקשה לסיים את תפקידה כעבור שבע שנות כהונה.

ד"ר תמר אשר נבחרה לראש המסלול לגיל הרך.

ד"ר חנסאא דיאב מונתה לרכזת הסטאז' לאחר שגב' תלמה מרגלית פרשה לגמלאות.

גב' דיאנה דעבול נבחרה לראש המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית.

גב' שרה גפני-בסון סיימה את תפקידה כראש החוג לביולוגיה וכימיה.

ד"ר מיכל יובל נבחרה כראש החוג לביולוגיה וכימיה.

ד"ר אילנה רענן מונתה כרכזת לימודי הלשון העברית בחברה הערבית.

גב' שימחה בהט פרשה.


הוועדה להיעדרויות מורים לצרכים אקדמיים

גב' תלמה מרגלית פרשה.

גב' שולמית אלעד שהייתה חברה בוועדה הסכימה לקבל על עצמה את ראשות הוועדה.

ד"ר עמליה שך הסכימה להיות חברה באותה הוועדה.


ועדת הוראה

פרופ' ליאורה לינצ'בסקי אשר כיהנה שנתיים כיו"ר ועדת הוראה, ביקשה לסיים את תפקידה.

ד"ר חוה גיא תכהן כיו"ר הוועדה החל משנה"ל תשס"ז.


לוח השנה המכללתי

אמירה בן ישי הסכימה לקבל את האחריות על לוח השנה המכללתי וריכוז בקשות לסל הפיקוח.