דיווחים מבית הספר ללימודי המשך

תכנית מסע

השנה תצא לראשונה לפועל תכנית מסע של המכללה בשילוב הסוכנות היהודית.

במסגרת התכנית אקדמאים מתחום החינוך מדרום אמריקה יגיעו לארץ וישהו כאן 10 חודשים. בראשית שהייתם הם יישלחו לחודשיים ללמוד עברית באולפן. השיעורים בעברית יתקיימו ארבע פעמים בשבוע ופעם בשבוע המשתתפים בתכנית יסיירו בארץ.

לאחר תום תקופה זו המשתתפים בתכנית ישהו חודשיים בפנימיות בצפון הארץ, שבהן לומדים ילדים בעלי צרכים מיוחדים. לאחר מכן המשתתפים בתכנית ילמדו במכללה סמסטר אחד. לימודיהם יוקדשו לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית ספר רגיל. בו בזמן, הם ישתלבו בעבודה בבתי ספר המשלבים תלמידים רגילים עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

עם תום הסמסטר, יעסקו הסטודנטים בעבודות קהילתיות עד סוף שהותם בארץ. הסטודנטים יקבלו מהסוכנות היהודית מלגת לימודים וקיום.

התכנית זוכה להצלחה רבה ופותחת בפני המכללה עוד אפשרויות לשילוב פעולה עם הסוכנות היהודית ועם הקהילה היהודית מדרום אמריקה.