פעילות סגל המכללה

אירוע סיום שנה"ל תשס"ו ופרידה מהפורשים

ב- 26 ביוני התקיים במכללה אירוע לציון סיומה של שנת הלימודים ופרידה מהפורשים.

האירוע החל בהתכנסות בחצר. נישאו ברכות לכבוד הפורשים, וכל פורש קיבל כשי את ספרו החדש של האדריכל דוד קרויאנקר "אדריכלות המדינה שבדרך בראי יצירתם של הקר-ילין".

שמות הפורשים:

גב' תלמה מרגלית
ד“ר שאולי ספיר
גב‘ שמחה בהט
גב‘ גנית עירון
ד“ר יאיר שיפמן

אנו מאחלים להם המשך הצלחה.

לאחר ההתכנסות נערכה באודיטוריום הרצאתו המרתקת של האדריכל דוד קרויאנקר לרגל צאת ספרו החדש. באירוע נכחו מורים, מרצים, גמלאים, עובדים וסטודנטים.

יום סגל סמסטר א' תשס"ו - יישומי מחשב בהוראה

בתחילת פברואר התקיים יום סגל שאורגן על ידי ועדת ההיגוי לנושא יישומי מחשב בהוראה. בכנס הרצו כמה מרצים, ובהם המפקחת על הוראת המחשבים במנח"י, על תחום ההוראה מרחוק במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. בהרצאות אלה נסקרו התחום, התפתחויות מאגרי מידע ממוחשבים שיכולים להחליף כתבי עת, הנעשה בתחום זה בבתי הספר בעיר. ולסיום נערכו סדנאות לפי סוגי הקורסים הניתנים בנושא זה במכללה.

יום סגל סמסטר ב' תשס"ו – שיח על עיון ומעשה בהכשרת מורים

בתחילת יוני התקיים יום סגל בנושא השיח על עיון ומעשה בהכשרת מורים. יום העיון כלל התכנסות והרצאה מלווה בקטעי סרטים שהכינה סיגל מושכל-עצמון על מורים והמפגש הראשון שלהם עם השדה החינוכי. בסיום ההרצאה נערכו סדנאות מספר בנושא, ובסיומן ניתן לסדנאות משוב.

השתלמויות לקבוצות שונות של הסגל במכללה

עבודה בסביבת מופ"ת נט, פלטפורמה לאתרים מלווי קורס והוראה מרחוק:

במהלך השנתיים האחרונות, 84 מורים השתתפו בקורסים להכרת מופ"ת נט והשימוש בו. בשנה"ל תשס"ו היו במכללה 160 קורסים מתוקשבים.

השתלמות בנושא הגישה הפסיכו-חינוכית סוציאלית:

12 מורים מלימודי החינוך ו- 13 מדריכים דידקטיים השתלמו בנושא הגישה הפסיכו-חינוכית סוציאלית. למדריכים ההשתלמות כללה הדרכה על הדרכה. מנחי ההשתלמות היו דורון ואודי מאשלים-ג'וינט.

לימודים במסגרת התמחות פרופסיונלית למורי מורים במכון מופ"ת

בשנה"ל תשס"ו חברי הסגל של המכללה למדו במכון מופת לפי פירוט זה:

בהתמחות בפיתוח ההוראה האקדמית – שלושה מרצים;
בהתמחות בניהול אקדמי-פדגוגי – שלושה מרצים;
בהתמחות מורי מורים חוקרים – מרצה אחת.

מספר חברי הסגל הלומדים לקראת תואר שלישי

בשנה"ל תשס"ו למדו 41 מרצים לקראת תואר שלישי. בשנה"ל תשס"ג למדו 22. בסך הכל 157 מרצים השתלמו בתחומים שונים.