שינויים בסגל המנהלי

מר ארי שליט – מנהל כספים ומשאבי אנוש

גב' מיכל גושציני – מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ויחסי ציבור

גב' סוזאנה וולף – מנהלת המכינה הקדם אקדמית