חדשות דוד ילין - ינואר 2007

דבר ראש המכללה

תכנית "יתד" - ידע, תרבות, דמוקרטיה

כדי שפרח ההוראה יהיה סוכן ידע, תרבות ודמוקרטיה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מפעילה אשכול של פעילויות שונות המפורטות להלן:

א. קורסים לכל תלמידי המחזור בכל אחת משנות הלימודים

במהלך השנים האחרונות הולך ונבנה במכללה מאגר של קורסי חובה חוצי מסלולים בכל שנת לימודים. הקורסים מיועדים להרחיב את הידע של פרחי ההוראה ואת הבנתם בסוגיות העומדות על סדר היום הציבורי בישראל ובנושאים כללים שאינם בתחום התמחותם, אך ראוי לו למורה שתהיה לו התמצאות כללית בהם.

קורסים לשנה א' :

  • "קריאה וכתיבה עיונית", מרכזת: הגב' נורית נתנאל. פרחי הוראה להבדיל מסטודנטים במוסדות אקדמיים אחרים חייבים ללמוד את הנושאים הנדונים באופן שהלומדים יהיו מודעים לתהליכים שהם עוברים ויוכלו להנחות את תלמידיהם בקריאה ובכתיבה עיונית מקצועיות.
  • "אישים מכונני עולם" (משנה"ל תשס"ז), מרכזת: ד"ר איילת כהן. בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לאישים בולטים שפעלו בעשרה תחומי דעת שונים. תרומתם של האישים שנבחרו הייתה משמעותית לתחום הדעת שפעלו בו ולתרבות האנושית בכללותה.

תכנית לשנה ב':

  • "מגוון ושוני בחברה הישראלית", מרכז: ד"ר יפתח גולדמן. התכנית כוללת קורס אקדמי שמטרתו להקנות ידע, המסתמך על מחקרים וסדנאות הטרוגניות מבחינת אוכלוסיית הסטודנטים והמורים, שמטרתן לאפשר לסטודנטים לגבש את השקפת עולמם ולעדכנה לאור הידע שרכשו בקורס.

תכנית לשנה ג':

  • "ישראל- מדינה יהודית דמוקרטית?" ( משנה"ל תשס"ז), מרכז: פרופ' דורון נידרלנד. מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים בקורס השנתי ובסדנאות סמסטריאליות ידע וכלים שיסייעו בידם לבדוק את השקפת עולמם. הדבר ייעשה על ידי פיתוח חשיבה ביקורתית תוך מודעות למורכבות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית האמורה להסדיר את החיים בצוותא של אנשים בעלי אמונות וערכים מתנגשים.
  • "ירושלים פנים רבות לה", מרכזת: גב' נאוה מרכוס. תכנית הסיורים בירושלים תחשוף את פרחי ההוראה הלומדים במכללה בתקופת לימודיהם לייחודה ולמורכבותה של העיר ירושלים.

ב. פעילויות כלל מכללתיות לציון ימים מיוחדים בלוח השנה

מרכזות: ד"ר שרון רובק וגב' חנה לסמן.

מזה שנתיים נעשה במכללה ניסיון לשוות לימים מספר בלוח השנה אופי מיוחד. התוכן מודגש יותר מהצורה. באירועים אלה המרכיב הטקסי שולי ואילו המרכיב האקדמי-אינטלקטואלי משמעותי יותר. כמו כן נעשה ניסיון לציין את ימי הזיכרון במגוון פעילויות שונות, ובכלל זה תערוכות שנתלות ברחבי המכללה, ערבי עיון, פעילויות בסדנאות למשאבי למידה ועוד.

הימים שבהם מדובר הם אלה:

  • יום הזיכרון לרצח רבין
  • יום השואה
  • יום האישה (באחריותה של ד"ר לילי זמיר)
  • יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל (באחריות אגודת הסטודנטים)

ג. גלריה לאומנות

מרכזת: גב' עידית שר.

הגלריה לאמנות במכללה פועלת מזה שבע שנים, ומוצגות בה בין שלש לארבע תערוכות בשנה. ייחודה של הגלריה וחשיבותה נובעים מעצם מיקומה בתחומי מכללה לחינוך המכשירה מורים. חשיפת הסטודנטים ליצירות אמנות מעשירה את עולמם ומרחיבה את אופקיהם, והופכת אותם צרכני תרבות שיעבירו לתלמידיהם את האהבה לאמנות ואת הידע שרכשו. עד עתה הציגו בגלריה אמנים ידועי שם, לצד אמנים בראשית דרכם. בגלריה מתקיימות סדנאות, הרצאות, מפגשים עם אמנים וכיו"ב.

ד. תרבות בספרייה

מרכזת: ד"ר דניה אנזנברג.

ספרייה היא כלי מעולה להשגת מצוינות בחינוך. היא כלי שבכוחו לדרבן למידה, לעודד קריאה, לפתח את הידע הכללי ולהעשיר מבחינה תרבותית רחבה. זה האמצעי הטבעי ביותר להעשרת תכניות הלימודים, המקום להתמודדות עם מטלות לימודיות ומרכז ללמידה ולצמיחה אישית.

אחת הדרכים שנוקטים בספרייה כדי לקדם את כל אלו היא העמדה של תערוכות.

במהלך השנתיים האחרונות הוצגו בספרייה כמה תערוכות רחבות היקף כגון, אסוציאציות ספרותיות בעיתונות, יום הולדתו ה-400 של "דון קישוט", ועוד. בלי לוותר על התייחסות לאירועים מזדמנים, כגון פרס שסופר או משורר זכה בו או, למרבה הצער, מוות של סופר או משורר.

אחת לשנה מתקיים במכללה אירוע גדול שבו משתתפים סטודנטים ממספר מסלולים. במהלך אירוע זה הם עוסקים במהלך כמה שבועות בנושא מסוים מהיבטים שונים. כחלק מן האירוע יוזמת הספרייה העמדה של תערוכה באמנות המתייחסת לנושא הנבחר. כדי לקרב גם קהל שאינו מגיע בדרך כלל אל בין כתלי הספרייה נתלתה התערוכה בפרוזדור המוליך אליה. בשנה שעברה היה הנושא "בעלי חיים". והשנה – "מראות והשתקפויות". בכל אחת מן התערוכות התקיימו סיורים שהדריכה ספרנית שהיא גם בעלת תואר באמנות.

לשנה הבאה מתוכננות תערוכה באמנות ותערוכה על "פו הדב" שחוגג יום-הולדת, ספרות ואוכל ועוד.

ה. רדיו דוד ילין - יוצרים בדוד ילין

אחראי על ההקלטות והשידור: מר רמי אהרוני.

במסגרת זו הוקלטו ראיונות עם מורים, גמלאים, עובדים וסטודנטים יוצרים בנושא יצירתם. מטרת היוזמה היא לעודד את היוצרים ולהביע הכרה והערכה פומביות על ידי מתן במה ליוצרים, וחשיפת יצירתם לכל באי המכללה והציבור הרחב.

התכניות הושמעו ברדיו דוד ילין 106 FM ואפשר לשמוע אותן בסדנת הרדיו במכללה.

התפתחויות אלה הן פועל יוצא מיוזמות של חברים הרוצים להטביע את חותמם על הכשרת המורים ועל הנעשה במכללה. אני מברכת על היוזמות, מודה ליזמים ומזמינה את כל הרוצים לקדם את רעיונותיהם בתחום החינוך וההוראה ורואים במכללה שדה התנסות מתאים.


אני מאחלת לכולנו ששנה"ל תשס"ז תהה שנה טובה, פורייה ומעניינת.

ד"ר אנה רוסו
ראש המכללה