דיווח מהמכון לקיימות

במכללה פועל מזה שנה המכון לחינוך לקיימות המאגד את הפעילות הענפה המתקיימת אצלנו בתחום החינוך לקיימות. לפעילות זו שותפים ציבור הסטודנטים, המרצים, אנשי המנהלה והנהלת המכללה. המכון מציע לסטודנטים 10 שעות הכשרה המשולבות בלימודיהם הסדירים, שהם לומדים בהן קורסים בתחומי הסביבה, החברה, היזמות והחינוך לקיימות. קורס מרכזי שנפתח בשנת הלימודים תשס"ט לראשונה הוא הסמינריון לחינוך לקיימות. משתתפים בו סטודנטים המעוניינים לתעד ולחקור את עשייתם ויוזמותיהם החינוכיות המקיימות במסגרת עבודה סמינריונית.

בחודש דצמבר התפרסם גיליון של כתב העת האקדמי "במכללה" שנושאו "קיימות וחינוך לקיימות". בכתיבתו נטלו חלק שנים עשר מרצים ושני סטודנטים מצטיינים. השקת הגיליון צוינה באירוע חגיגי, ובו שמענו הרצאה מפי דני פרדקין, אחד הכותבים בגיליון זה. הרצאתו עסקה בנושא "הגינה ככלי להעצמה חברתית". עשרות רבות של משתתפים נכחו באירוע ותרמו להתרוממות הרוח.

השנה אנו מתברכים בקבוצה נמרצת ופעלתנית של פעילי "מגמה ירוקה" – אגודת סטודנטים כלל ארצית שתכליתה קידום אורח חיים מקיים. קבוצה זו מאיצה בנו להעמיק את תרבות המחזור במכללה. הם דאגו לפיזור נרחב, כמעט על כל צעד ושעל, פחים למחזור נייר – אנא התרגלו להשתמש בהם. ביוזמת "מגמה ירוקה" אנו נערכים לקראת יום סדנה להקמת שני מוקדי מחזור מרכזיים בקמפוס. במוקדים אלו ייאספו בקבוקי פלסטיק וזכוכית, פחיות אלומיניום, סוללות ושקיות ניילון.

אנו שואפים למצב עצמנו כ"קמפוס מקיים" העומד בסטנדרטים של "בנייה מקיימת". בנייה מקיימת אינה סגנון אדריכלי אלא ביטוי לתפיסת עולם. לפי תפיסת עולם זו, על הסביבה הפיזית לשקף עקרונות של קיימות. אחת משאיפותינו המרכזיות היא לנצל את השטח הגדול של גגות המכללה כדי לקצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ובני קיימא, כלומר שמש ורוח. אנו מצפים כי ההכנסות מקציר האנרגיה יופנו לקידום פרויקטים חינוכיים במכללה.

השנה מתקדם גם תהליך הסבת המשרדים למשרדים ירוקים. אנשי המנהלה, השלד לפעילות המכללה השוטפת, נוטלים בו חלק פעיל ונלהב. מרביתם נרתמו לפיתוח רעיונות יצירתיים לשמירה על הסביבה, ובמקרה שלנו, בעיקר להפחתה בצריכת הנייר.

זו ההזדמנות לפנות גם אל אנשי הסגל האקדמי: אנא נסו לצמצם את השימוש בנייר. דרכים מעשיות מוצעות באתר הבית במדור "חינוך לקיימות".

עם תום שנת השמיטה, החלו בגינת המכללה פעולות טיפול ושיקום נמרצות. השנה מתקיימים בגינה קורסים למגוון רחב של סטודנטים ומשתלמים. עבודתם והתלהבותם ניכרות בפינות השונות. ברוח הקיימות נעשית עיקר העבודה בגינה בידי הסטודנטים. גנן המכללה מוביל פרויקטים מורכבים יותר ומלווה אותם. הוא פועל על פי אתיקה ידידותית לסביבה, ללא שימוש בדשנים כימיים או בחומרי הדברה. ציבור המשתמשים בגינה מוזמן ליהנות מיופייה. אנא השליכו את שאריות האוכל והזבל לפחים ואת בדלי הסיגריות במאפרות הפזורות ברחבי הגינה.

חִשבו עולמית, פעלו מקומית, זו הדרך ואין בלתה!

ד"ר מיכל יובל ואייל בלוך