מרצים וצוותים מפרסמים

"הגדת אגדיר" העיר ושברה / אורנא בזיז

אורנא מספרת על העיר שנולדה בה: אגדיר היא עיר הולדתי, עיר חולות הזהב של ילדותי, עיר חלומותיי, עיר שהשמש זורחת בה 365 ימים בשנה, עיר המשתזפת לאורך אחד החופים היפים בעולם, עיר שחוף ימה הנפלא נמתח לאורך תשעה קילומטרים לרוח המבושמת של עצי אורנים, אשלים ואקליפטוסים, עיר חדשה ומודרנית, עיר קיט ששדרותיה רחבות, וגניה פורחים, ובתי המלון בה משופעים בתיירים, עיר השפע הגדול של הדגה ושל התוצרת החקלאית. בעולם כולו מדברים על אודות נועם החיים באגדיר. זו עיר האתגר הגדול של שיקום והתחדשות, עיר שנולדה שנית מתוך הריסותיה, עיר ברוכת אל, עיר מקוללת אל.

"הייתי עיוורת אותיות": סיפורה של תהי"לה / ד"ר אורה גרבלסקי

סיפורה המופלא של תהיל"ה – תכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר שמוכיחה שלעולם לא מאוחר ללמוד.

ג'אנג שואה ליאנג: הגנרל שלא נלחם / פרופ' אהרון שי
זה סיפורו המוזר של "המרשל הצעיר" הסיני-מנצ´ורי יליד 1901 שהתמכר לאופיום אך גבר עליו. הוא אהד את הפשיזם, אך משזה הרים ראשו בסין בחסדי היפנים, ניסה לחסלו ולו במחיר שיתוף פעולה עם הקומוניסטים. הוא  העריץ וחמד נשים רבות, אך רק לאחת, יפה וכריזמטית – אשת מפקדו ויריבו – היה מוכן לציית.

זה סיפורו של אדם חזק-חלש, שבשל אופיו היה אסיר עשרות שנים בארצו. בעשור העשירי לחייו גלה לעולם החדש, ובן מאה ויותר, מומר זה מכבר לנצרות, מת ונקבר בהוואי. אדם זה הטביע חותם בל יימחה על ההיסטוריה החדשה של סין, אך רק מעטים יודעים זאת.

"השואה בין היסטוריה למבדה": האידאולוגיה והמדיניות הנאצית בספרות, בקולנוע ובמוזיקה / ד"ר לילי הלפרט-זמיר ופרופ' דורון נידרלנד

השואה – בין היסטוריה למבדה היא תכנית לימוד רב-תחומית להוראת נושא השואה, שנכתבה בהשראת המלצות ועדת שנהר. תכנית זו מנסה לשלב בין היסטוריה, ספרות, קולנוע ומוזיקה. הנחתה היא שרצוי להאיר נושא מורכב ורגיש כמו השואה, ממספר נקודות מבט ולא רק מההיבט ההיסטורי. התכנית פונה אל הממד הרגשי-חווייתי בד בבד עם לימוד העובדות והאירועים. אחת ממטרותיה העיקריות של תכנית לימודים זו היא להמחיש את אקלים התקופה באמצעות ספרות, קולנוע ומוזיקה.

"הדרך למצוינות" סיפורי הצלחה של בתי ספר / ד"ר יעל פישר וד"ר רויטל היימן

הספר מתעד סיפורי הצלחה של בתי ספר שנחשבו טובים והצליחו להיעשות מצוינים. תיעוד כזה איננו בגדר פיתוח תאוריה ניהולית חדשה, אלא הוא "מציף" את המרכיבים הייחודיים שהובילו כל בית ספר מבתי הספר המתועדים להשתנות ולהיעשות מ"טוב" ל"מצוין". לספר מטרה כפולה: הראשונה, לנסות להמשיך את המושג "בית ספר מצוין", והשנייה, לספר את סיפורי ההצלחה של בתי הספר הללו ולאפשר לבתי ספר אחרים ללמוד מההצלחות המתוארות.

"צברים לא מזדקנים" סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש"ח/ גבריאלה ספקטור-מרזל

הספר "צברים לא מזדקנים" מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תש"ח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מיתולוגיים ומפקדי צבא אגדיים, מגלמים קצינים אלה ניגוד קיצוני בין נעורים ושליטה לבין זִקנה ושוּליות.

הם מתמודדים עם התדרדרות הגוף, עם מוות קרב, ובעיקר – עם המשמעות של היות זקן בישראל. להזדקנות האישית מתוספות תמורות שהתחוללו בחברה הישראלית הקוראות תיגר על מעמדם, ובמרכזן השתנות  הלכי הרוח מקולקטיביסטים לאינדיווידואליסטים.

ספר מאמרים  "אוטונומיה וחינוך היבטים ביקורתיים" – בעריכת שילה שיינברג ובו מאמר של בעז צבר – מורה במכללה שכותרתו היא: "לקראת אוטונומיה קונקרטית: על מורכבותו הדיאלקטית של אידיאל האוטונומיה בחינוך"

המאמר עוסק במורכבות הפוליטית והסותרנית של אידאל האוטונומיה, והוא משלב רעיונות פילוסופים ותובנות פדגוגיות מעניינות.

"הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה" / ד"ר יפתח גולדמן

בספר נדונות שתי דרכים בסוציאליזם המודרני: הדרך הפוליטית ניסתה להגשים את הסוציאליזם מתוך מוקדי הכוח הפוליטיים ומאבק על השלטון הפוליטי. הדרך האוטופיסטית-קומונלית ניסתה לעשות זאת באמצעות הקמה של תאים חברתיים חדשים (מעין "אוטופיות") שיחליפו בהדרגה את הסדר החברתי הישן. קרל מרקס והזרמים שהושפעו ממנו הם דוגמה מובהקת לדרך הפוליטית. התנועה הקיבוצית בארץ ישראל, וההגות הסוציאליסטית של מרטין בובר, הן דוגמאות לדרך האוטופיסטית-קומונלית.

הכותב מנסה להראות שכשלונן של שתי הדרכים קשור בעוורונן ההדדי: הגישה הפוליטית לא ייחסה חשיבות מספקת להקמתם של תאים שיתופיים בתוך החברה הקפיטליסטית. הגישה האוטופיסטית-קומונאלית לא התייחסה  ברצינות מספקת לפוליטיקה ולמאבק הפוליטי. מניתוח זה עולה האפשרות שאם הסוציאליזם יצליח ליצור סינתזה פורייה בין פוליטיקה ואוטופיה, הוא יוכל להציע תשובות חדשות ורלוונטיות לשאלות זמננו. כתיבת הספר הסתיימה  לפני שהתחולל המשבר הכלכלי הגלובלי, שהראה לעין כול את חולשותיו של הקפיטליזם. עכשיו נראה חיפוש האלטרנטיבה לקפיטליזם חיוני מאי פעם.

חלקו האחרון של הספר בוחן את הפוטנציאלים להתחדשות סוציאליסטית, פוליטית ואוטופיסטית גם יחד בישראל של היום.