מעניין לדעת


פרס אביחי ברגסון ז"ל

לזכרו של רס"ל אביחי ברגסון שנפל במלחמת יום הכיפורים, מעניק מדי שנה החוג לספרות וספרות ילדים פרס לעבודה מצטיינת בתחום ספרות הילדים.

הפרס הוענק השנה לסטודנטית מור גרדשטיין, על עבודתה "ערכים בחברה הישראלית המשתקפים בשירי הפסטיבלים בשנות ה- 70 ובשירי הפסטיגלים בשנות ה- 2000".

הנימוקים למתן הפרס: ראשוניות ומקוריות, יושרה אקדמית, חשיבה עצמאית, בקיאות וביקורתיות.

מלגות ע"ש לנה טרחוב ז"ל

לנה טרחוב, בוגרת החוג למתמטיקה-פיזיקה, נספתה בפיגוע בקו 20 בירושלים בשנת תשס"ג. לזכרה מחולקות זו השנה השנייה מלגות לסטודנטים מתמחים בחוג הנתקלים בקשיים כלכליים. מלגה אחת מיועדת לסטודנטים המצטיינים בתחום.

השלמת בנין ד'

בשעה טובה הושלמו שתי הקומות בבנין ד'. קומה 5 הושכרה בחלקה לביה"ס "גבע", המקיים קורסי הכנה למבחן פסיכומטרי, ובחלקה האחר יש כיתות לימוד ושני חדרים המיועדים לפגישות עם סטודנטים לייעוץ ולהנחיה. בקומה 6 העליונה, תודות לתרומה מקרן ירושלים, נפתח מרכז משאבים חדש למתמטיקה ומדע שבימים אלו פתח מרכז תמיכה לימודית לסטודנטים מתקשים בתחום. במרפסת הוצבה תחנה מטאורולוגית. בחודשים הקרובים יפעלו בבניין שתי מעליות.

ביקור ראש העיר, מר ניר ברקת, במכללה

בתחילת פברואר הגיע לביקור במכללה ראש העיר החדש, מר ניר ברקת. ראש העיר החל את ביקורו בחטיבה הצעירה שליד המכללה לשם הגיע עקב מכתבים שנשלחו אליו מתלמידי החטיבה ובהם ברכות להיבחרו לראש העיר.

לאחר מכן, נערכה פגישה בינו ובין הנהלת המכללה ובה הציגה ראש המכללה, ד"ר אנה רוסו, את המכללה ואת פעילויותיה. בפגישה סוכמו דברים וניטעו שתילים להמשך פעולה פורייה בין המכללה לבין עיריית ירושלים.

שיפוץ סדנאות משאבי הלמידה

תודות לתרומתה הנדיבה של גב' שושנה שפילר ומשפחתה מקלן, גרמניה, באמצעות קרן היסוד גרמניה, ניתנה לנו הזכות לשפץ את הסדנאות למשאבי הלמידה והמרכזייה הפדגוגית בבניין א'. הסדנאות הוקדשו לזכרו של מר צבי (הינריך) שפילר, בעלה המנוח של התורמת שעמד שנים בראש מגבית קרן היסוד בגרמניה.

טקס חנוכת הסדנאות נערך בתחילת מרץ בנוכחות התורמת, בני משפחתה, מנכ"ל קרן היסוד, מנכ"ל מנח"י בעיריית ירושלים, הנהלת המכללה ואורחים שונים, ובו הוסר הלוט מעל גבי השילוט.

תחנה מטאורולוגית

הושלמה התקנת התחנה המטאורולוגית על גג בניין ד' וחיווטה למחשב המעבדה לביולוגיה-כימיה.

התחנה תשמש לאיסוף נתונים מטאורולוגיים ולהוראת החקר של סביבת המכללה. התקנתה מאפשרת בדיקת מתאמים בין נתונים סביבתיים פיזיקליים לבין תופעות ביולוגיות מגוונות. איסוף הנתונים, הצגתם באמצעים גרפיים, עיבודם וניתוחם הם נדבך חשוב בתהליכי רכישת מיומנויות מקצועיות בתחומי המדעים והוראתם.

המידע שייאסף ישמש גם בסיס נתונים לתכנון הקמתן של מערכות לניצול אנרגיה ידידותית (שמש, רוח) לצרכי הפקת חשמל ומים חמים על גגות המכללה.

משלחת להולנד

בחודש נובמבר 2008 התקיים בהולנד סמינר לימודי לקבוצה מעורבת של סטודנטיות יהודיות וערביות בנושא "חינוך רב-תרבותי". את הסמינר הנחו וליוו יחיא חיג'אזי ורותי בר-סיני.

הקבוצה מנתה עשר סטודנטיות, מחציתן יהודיות ומחציתן מוסלמיות. תכנית הסמינר הייתה מאד מגוונת, והעמידה את הבנות בשיח מתמיד בינן לבין עצמן ובינן לבין הסביבה ההולנדית. כל פגישה וכל ביקור זימנו בעבורן מצע לבירור מחשבותיהן ואמונותיהן של הסטודנטיות. למשתתפות במשלחת הייתה הזדמנות לערער על דפוסי חשיבתן ועמדותיהן ולערוך בירור מחודש לאור קבלת המידע והשיח עם "האחר".

תהליך זה נמשך בכל ימי מסענו בהולנד בכל היבטיו: מגורים בזוגות (מוסלמית ויהודיה) אצל משפחות מארחות; ביקור בבית כנסת ובמסגד; ביקור ברובע היהודי באמסטרדם ובבית אנה פרנק ובמרכז הדמוקרטי המעמת את המבקרים עם שאלות בנות זמננו; צפייה בתערוכת 1948 המציגה את נקודות המבט של ערבים על המלחמה ועל הקמת המדינה; ביקורים בבתי ספר ושיחות עם תלמידים; הרצאה על מבנה החינוך בהולנד; ביקור במכללה ודיאלוג עם סטודנטים מוסלמים, נוצרים ויהודים הלומדים בקורס משותף; שיחות עם סטודנטים הולנדים להוראה שיבואו לסמינר בארץ; סדנה שהשתתפו בה גם צעירים נוצרים על גזענות וסובלנות בהולנד של היום, ועוד.

הסטודנטיות עברו את התהליך המורכב באומץ רב. מובן שאת השאלות, התהיות והקשיים הרבים שעלו העלנו בסדנאות שערכנו בכל מהלך הסמינר. אחרי יום ארוך של מפגש ושיח מתמיד, ישבנו שעות רבות שנמשכו לילות ארוכים בסדנאות של ליבון, בירור, עיבוד ומבט קדימה. המשתתפות גילו שוב ושוב על בשרן, ולא מצפייה בטלוויזיה, את מורכבותה של המציאות ואת פסיפס התמונות שהן עצמן מרכיבות.

ההולנדים הרבים שהיה לנו קשר עימם בכל הסיורים הביעו התפעלות מקיומה של קבוצה מעורבת כזאת, ומהיכולת שהבנות גילו לקיים דיאלוג אמיתי ואמיץ בינן לבין עצמן, ובינן לבין האנשים האחרים שפגשו.

בחודש מאי 2009 תבוא לארץ משלחת של סטודנטים להוראה הולנדים, לסמינר בנושא "יהדות, אסלם ונצרות". במסגרת הסמינר שלנו בהולנד פגשנו חלק מהמשתתפים במשלחת זו. בתכנית הסמינר שלהם הם ייפגשו עם הסטודנטים של המכללה וישתתפו עמם בסדנאות.

אנו מקווים שבשנת הלימודים הבאה (תש"ע) נוציא משלחת לצפון אירלנד ולרפובליקה של אירלנד. סטודנטים המעוניינים להשתתף במשלחת זו, מוזמנים לפנות לרותי בר-סיני.