תודות וברכות

תודות לד"ר אניטה בוכבינדר, ראש החוג לאנגלית היוצאת וברכות לגב' עליזה יהב, ראש החוג לאנגלית החדשה.

תודות לד"ר תמר אשר, ראש המסלול חינוך לגיל הרך היוצאת וברכות לד"ר יעל דיין, ראש המסלול לחינוך לגיל הרך החדשה.

תודות לד"ר רות בורשטיין, ראש החוג ללשון העברית היוצאת וברכות לד"ר יפה ישראלי, מ"מ ראש החוג ללשון העברית החדשה.

ברכות לד"ר רות בורשטיין שהחל משנת הלימודים תשס"ט תעמוד בראש המכון לכתיבה אקדמית.

ברכות לענת דביר – המנהלת החדשה של המכינה הקדם אקדמית.

ברכות למרצים האלה, על קבלת זכאות לתואר השלישי:

ד"ר בועז צבר
ד"ר נתנאל נורית
ד"ר אמיר אזרחי
ד"ר ניצה כהן
ד"ר נועה פינק-שמיט
ד"ר חבצלת רונן

ברכות לפרופ' חוה תובל על קבלת הפרופסורה.

ברכות לגב אביבית כהן ממדור רישום על הולדת הבן.

ברכות לגב' אולגה פרנק, אחראית מרכז המשאבים בחוג למתמטיקה-פיסיקה, על הולדת הבן.