חדשות דוד ילין - אפריל 2009

דבר ראש המכללה לשנה"ל תשס"ט

המשימות המוטלות לפתחו של מוסד ותיק ומתחדש כאחת להכשרת מורים מורכבות ומאתגרות. אין לי ספק כי נוכל להן.

השנים הראשונות של המאה הנוכחית לא היטיבו עם החינוך ועם ההוראה. אני מקווה שמצב החינוך בשנים אלה אינו מבשר את העתיד. תקציבי החינוך הממשלתיים והמוניציפאליים קוצצו, שעות ההוראה נתמעטו, הכיתות עמוסות לעייפה ומעמד המורה ירד לשפל שספק אם יש לו תקדים בהיסטוריה היהודית. לא ייפלא אפוא כי מספר המתכשרים להוראה בשנה"ל תשס"ט במכללות ובאוניברסיטאות נמוך מזה שהיה בשנה שעברה. עם זאת, ואולי אף בגלל זאת, הולכים ומתרבים הדיווחים על מחסור במורים למקצועות היסוד בבתי ספר. נשקפת סכנה ממשית שהמחסור יגרום שייקלטו להוראה במוסדות החינוך אנשים חסרי הכשרה.

החברה שלנו, שאת הדור הבא שלה אנו אמורים לחנך ולהכניס בעול החברוּת והתרבות, אינה מוקירה את מקצוע ההוראה: ברור לכל שרופא, מהנדס, עורך דין וטייס חייבים לקבל הכשרה מאוד ספציפית אך גם מעולה, שרק מי שקיבל הכשרה זו רשאי לעסוק במקצועות אלה. מי שעוסק במקצועות אלה בלא הכשרה מוגדר כ" מתחזה".

בטלוויזיה משודרות תכניות מספר העוסקות באופן זה או אחר בנזקים שגרמו "מתחזים" לבני אדם שטופלו על ידם. בניגוד לאלה אין הגדרת "מתחזה" במקצוע ההוראה. כל מי שיודע קרא וכתב וגידל שני ילדים בבית חושב שהוא יכול לתפקד כמורה.

רבים נוטים לחשוב שאנשי היי-טק מצליחים, טייסים, ומנהלי עסקים משגשגים הם שיביאו ישועה לתחום החינוך ההולך ומאבד בעקביות את יקרתו בחברה בישראל.

המרחק בין חינוך ילדינו הפרטיים, המסתמך על אינטואיציה והרבה מאוד רגשות, לעיסוק מקצועי בחינוך ובהוראה דומה למרחק בין תרופות סבתא ליכולותיה של הרפואה המערבית בימינו.

יש לשאול מהי המקבילה של הרפואה המערבית בתחום החינוך?

דרכי הטיפול של הרפואה המערבית מתבססות על ידע שנצבר במהלך כל ההיסטוריה האנושית של מחקר מקרי תפקוד לא תקין של אברי הגוף השונים. המחלות והביטויים הפנוטיפים של אברציות כרומוזומאליות מאפשרים למידה של התהליכים הנורמלים המתרחשים בגוף בריא. תוצאות המחקרים של מצבי תפקוד לא תקין של האבר, הרקמה, התא הם כר פורה לפיתוח דרכי מניעה ומגוון של דרכי טיפול החל מכדורים ומשחות וכלה בניתוחים בדרגת מורכבות שונה.

כמו ברפואה גם בתחום החינוך, בעקבות חקר של פרטים שחל בהם שיבוש של תהליכים קוגניטיביים רגשיים והתנהגותיים אפשר ללמוד על התפקוד התקין בכל אחד משלושת התחומים. על סמך מחקרים התפתחו בתחום החינוך המיוחד, בתחום הוראת המדעים בתחום הטיפול בילדים תת משיגים ובילדים בסיכון, דרכי אבחון ודרכי התערבות ממוקדות ומובנות לצורך התמודדות עם כשלים קוגניטיביים, רגשיים או התנהגותיים ברמות חומרה שונות.

כל אדם חווה במהלך חייו קשיים בלימוד של תחומים אלה ואחרים בדרגות חומרה מגוונות, החל בקשיי הסתגלות לסביבה פיזית וחברתית חדשה, עבור באי הבנה של הקשר בין אירועים בודדים והתהליך שיוצר שילובם וכלה ביכולת הכללה והמשגה לא מפותחת דיה וקשיים בהתמודדות עם חוסר השלמות העצמי.

הידע איך לאבחן את הקושי והיכולת לבחור את סוג ההתערבות בהתאם לרמת הקושי שאובחן ויישומה המושכל חשובים ומשמעותיים בהוראה מקצוענית.

נושא המקצוענות בהוראה, השאלות מיהו מורה מקצוען וכיצד מכשירים אותו, מעסיקים אותי שנים רבות וביתר שאת מאז נבחרתי לעמוד בראש המכללה.

לפני כשלוש שנים התכנס במכללה צוות בראשותי שהגדיר מרכיבים מספר שהסינרגיה בניהם היא שיוצרת את ההבחנה בין אדם משכיל המסוגל ללמד לבין מורה מקצוען. מאז אני מעדכנת את המסמך בהתאם להתפתחויות בתחום ולצרכים בשדה.

מאפיינים אישיים

 • תשתית ערכית ומחויבות ערכית
 • סובלנות ופתיחות
 • בגרות ויציבות רגשית
 • צורך להעניק, אחריות ומסירות
 • יכולת להכיל את הצרכים הרגשיים של הסטודנטים

מטרת ההכשרה היא לחדד מאפיינים אלה ולחזקם.

ידע רחב, עמוק ומתעדכן תדיר בתחום הדעת

מצוינות בהוראה בכיתה

 • התאמת תכנים למען הלומדים בתחום הדעת
 • טיפוח החשיבה של הלומדים
 • דרכי הוראה מגוונות
 • הוראה אפקטיבית בכיתה הטרוגנית
 • דרכי הערכה מותאמות
 • ניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת
 • מיומנויות אבחון של צרכים ייחודיים

מצוינות בהוראה פרטנית

 • זיהוי נקודות חוזק ותחומי העניין של כל לומד ואתגורו באמצעות בניית תכנית עבודה פרטנית
 • אבחון השלבים בתהליך הלמידה שהלומד מתקשה בהם והקניית אסטרטגיות למידה חלופיות ומותאמות אישית ללומד
 • תמיכה בלומד ומעקב צמוד אחר התקדמותו

מצוינות בפדגוגיה - טיפוח קשר אישי בין סטודנט למרצה

 • איתור הגורמים המניעים את הלומד
 • איתור הידע הסמוי והגלוי של הלומד, המרת הידע הסמוי בידע גלוי והמללתו
 • הכרות אישית ומעמיקה עם הלומד, המשפחה והקהילה שהוא משתייך אליהן
 • היכרות של ההיסטוריה, המצב הסוציו-אקונומי, התרבות והערכים של המגזרים המרכזיים בחברה בישראל
 • מעורבות פעילה בקהילה

בקרב הסגל האקדמי של המכללה צבור ידע עצום, הן בתחום האבחון הן במגוון הדרכים להתערבות ממוקדת ולהתמודדות עם קשיים שחווים לומדים בתהליך הלמידה. בשנת הלימודים תשס"ט נציף ידע זה, נמיין אותו ונמצא את הדרך המתאימה להעמידו לרשות כל חברי הסגל. עם זאת, נמשיך לפתח את הנושאים שהתחלנו לטפל בהם כבר בשנה שעברה:

 • יישומי מחשב בהוראת תחום הדעת
 • פיתוח מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות
 • פיתוח מיומנויות ללמידה עצמית
 • קיום תהליכים לאבטחת איכות ההוראה

אני סמוכה ובטוחה שאנחנו צועדים בדרך הנכונה ועושים את כל מה שלאל ידינו כדי להכשיר מורים מקצוענים. אני רוצה להאמין, שיבוא יום והמוכשרים ביותר באוכלוסייה יבחרו בחינוך, יכשירו עצמם להוראה ילמדו ויחנכו את דור ההמשך. על פי העקרונות המניעים היום צעירים מוכשרים לבחור את תחום העיסוק שלהם, מצב זה ייתכן אך ורק כאשר מקצוע ההוראה יהיה בר חלופה למקצועות יוקרתיים כמו רפואה, והנדסת מחשבים, הן מבחינת רמת ההשתכרות והן מבחינת ההערכה שהם זוכים לה בחברה.

ד"ר אנה רוסו
ראש המכללה