עמותת המכללה

חברי העמותה:

*מסודר לפי סדר א-ב של שם המשפחה

 

רו"ח אוריאל נייגר, יו"ר הוועד המנהל       גב' שרה כהן      רו"ח שמשון קירשברג    
מר יוסי אפטר    ד"ר משה מוסק    מר אליעזר קלאי  
ד"ר רות בורשטיין    גב' רמה נהרי    מר עמית קרונברגר  
מר איברהים ג'וודאת    רו"ח זמיר סופר    גב' גבי ראוביצ'ק  
גב' עליזה גורי         ד"ר עמיחי סנה    מר צבי רביב  
ד"ר אורה גרבלסקי    ד"ר פלטי סתוי    גב' שרה רוזן  
ד"ר יצחק גרתי    רו"ח אבנר עופרי    מר נחמן רטנר  
ד"ר חוסאם דיאב   גב' מרים קולודני      
ד"ר חנסאא דיאב    ד"ר עדה קינסטלר      
מר אבנר זמרוני          
ד"ר עדנה חסון