עמותת המכללה

חברי העמותה:

*מסודר לפי סדר א-ב של שם המשפחה

 

רו"ח אוריאל נייגר, יו"ר הוועד המנהל       ד"ר עדנה חסון      רו"ח שמשון קירשברג    
עו"ד תאודור אורין    מר הרצל יוסוב    מר אליעזר קלאי  
מר יוסי אפטר    גב' שרה כהן    מר עמית קרונברגר  
ד"ר רות בורשטיין    ד"ר משה מוסק    גב' גבי ראוביצ'ק  
מר איברהים ג'וודאת    גב' רמה נהרי        מר צבי רביב  
גב' עליזה גורי    רו"ח זמיר סופר    גב' שרה רוזן  
ד"ר אורה גרבלסקי    ד"ר עמיחי סנה    מר נחמן רטנר  
ד"ר יצחק גרתי    ד"ר פלטי סתוי    מר יוסי שרעבי  
ד"ר חוסאם דיאב    רו"ח אבנר עופרי      
ד"ר חנסאא דיאב    גב' מרים קולודני      
מר אבנר זמרוני   ד"ר עדה קינסטלר