הוועד המנהל

הוועד המנהל הוא העורף הציבורי החסון שעליו מושתתים קיומה ותפקודה של המכללה. בוועד המנהל חברים אנשי מעשה בעלי ניסיון רב והם נכונים להירתם בהתנדבות ובהתמדה למען קיומה, הצלחתה ושגשוגה של המכללה האקדמית לחינוך על-שם דוד ילין.

עשייתם השקטה של חברי הוועד המנהל מתבצעת בצנעה כזרע הטמון באדמה. תוצאות עשייתם הן כעץ שפירותיו מתוקים וצלו נאה.