מכרזים - משרות אקדמיות המוצעות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בדף זה תוכלו לצפות במכרזים למשרות אקדמיות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

להלן מכרזים המוצעים כיום במכללה:

מכרז מס: 007/2017
שם המכרז: ראש/ת הרשות למחקר והערכה
המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד הוא יום חמישי, ח' באייר תשע"ז, 04.05.2017
את המסמכים יש לשלוח לגב' מיטל אוזן לכתובת האימייל:
meitauz@dyellin.ac.il  או למסרם במעטפה סגורה בחדר 243 בניין א'