מכרזים - משרות אקדמיות המוצעות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

Tags: GeneralNews

בדף זה תוכלו לצפות במכרזים למשרות אקדמיות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

להלן מכרזים המוצעים כיום במכללה:

לצפייה במכרזים לחצו על שמות התפקידים

מי שרואה עצמו מועמד מתאים מתבקש לשלוח קורות חיים, המלצות ומכתב נלווה המפרט את חזונו, תכניותיו והסיבות להתאמתו לתפקיד. יש לציין את התפקיד אליו מוגשת המועמדות.
את המסמכים יש לשלוח לגב' מיטל אוזן בכתובת המייל meitauz@dyellin.ac.il או למסרם במעטפה סגורה בחדר 243  בניין א'- משרד משאבי אנוש.

המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקידים השונים הוא י"א באדר תשע"ז , 9.03.2017